TKSD - EĞİTİM
Kasım 2018 "Kimyasal Değerlendirme Uzmanı" Eğitimi ve Sınavı tamamlandı Derneğimiz Eğitmeni Mustafa Bağan tarafından gerçekleştirilen eğitim ve TSE Belgelendirme sınavı Kasım 2018 tarihinde tamamlandı.Kasım 2018 "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı " Eğitimi ve Sınavı tamamlandı Derneğimiz Eğitmeni Mustafa Bağan tarafından gerçekleştirilen eğitim ve TSE Belgelendirme sınavı Kasım 2018 tarihinde tamamlandı.

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI EĞİTİMİ- Ekim ayında Kimyasal Değerlendirme Uzmanlığı eğitimi ve sınavı başarıyla tamamlandı.GÜVENLİK BİLGİ FORMU EĞİTİMİ- Eylül ayında Güvenlik Bilgi formu eğitimi ve sınavı gerçekleştirildi.

Türkiye’nin TÜRKAK’tan onaylı ilk Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitim ve Belgelendirme Programı 28 Mayıs 2018 tarihinde başladı.


Ülkemizin kimya sektörünün en iyi tanınan eğitmeni Sayın Mustafa Bağan’ın eğitmen olduğu, 9 gün sürecek,Kimyasal Değerlendirme Uzmanı Eğitimprogramı başlamıştır. Katılımcılar, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) tarafından düzenlenen bu programı tamamladıktan sonra, Türkiye Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak sınavda başarılı oldukları takdirde TSE tarafından belgelendirilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihindeyayımlanan ve 23 Aralık 2017’de yürürlüğe giren“KKDİK - KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK”egöreKimyasal Güvenlik Değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu ile Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması gibi işlemlerKimyasal Değerlendirme Uzmanları (KDU)tarafından yapılmaya başlanacaktır. Ayrıca maddelerin kaydı için hazırlanan dosyanın KDU tarafından incelenmesi gerekmektedir.

TKSD Eğitim Danışmanı Sayın Mustafa Bağan’ınbu haftavermeye başladığı eğitim,28-29-30 Mayıs, 4-5-6 Haziran ile 10-11-12 Haziran tarihlerinde, 3 hafta boyunca haftada üç gün olmak üzere 9 gün devam edecektir. Söz konusu eğitimi tamamlayan katılımcılar, 19 Haziran 2018 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılacak sınava girmeye hak kazanacak ve başarılı olan adaylar TSE tarafından belgelendirilecektir

Bir sonraki eğitim programı 2 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak olup başvuru ve kayıt ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=5631

2017 Eğitimlerimiz

16-17 Aralık 2017 tarihinde İleri Seviye Patlamadan Korunma Dokümanı Uygulamalı Eğitimi

11-14 Aralık 2017 tarihinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı düzenlenmiştir.

5-6 Temmuz 2017 tarihinde ISO 9001-2015 İç Tetkikçi Eğitimi

10 Mayıs 2017 tarihinde ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Taslak Yönetmelik Eğitimi

25 Nisan 2017 tarihinde Çevre Mevzuatı Bilgilendirme ve ISO 14001-2015 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

4-5 Mart 2017 tarihinde Patlamadan Korunma Dokümanı Eğitimi


İleri Seviye Patlamadan Korunma Dokümanı Uygulamalı Eğitimi

16-17 Aralık 2017 tarihlerinde, Derneğimiz Eğitim Salonunda "İleri Seviye Patlamadan Korunma Dokümanı Uygulamalı Eğitimi" düzenlenmiştir.


Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Eğitimi ve Sınavı

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ve TSE Ankara Personel Belgelendirme Müdürlüğü ve tarafından 11-14 Aralık 2017 Tarihleri arasında " GÜVENLİK BİLGİ FORMU HAZIRLAYICISI EĞİTİMİ VE SINAVI" düzenlenmiştir.Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları Eğitimi

Derneğimiz Genel Sekreteri Sn. Mustafa Bağan tarafından 14-17 KASIM 2016 Tarihlerinde "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcıları Eğitimi" verilmiştir.


5-6 KASIM 2016 Tehlikeli Alan Sınıflandırma ve Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

5-6 KASIM 2016 tarihlerinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Eğitim Salonunda ICARO ENSER ENERJİ tarafından Tehlikeli Alan Sınıflandırma ve Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir.


3-4 KASIM TEHLİKELİ SIVI KİMYASAL MADDELERİN DÖKME OLARAK DENİZYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA EĞİTİM

3-4 kasım 2016 tarihlerinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinde TEHLİKELİ SIVI KİMYASAL MADDELERİN DÖKME OLARAK DENİZYOLUYLA TAŞINMASI eğitimi gerçekleşti. Eğitim; Tehlikeli Madde Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğünden Denizcilik Sörvey Mühendisi Sayın Ünal Baylan tarafından verildi.


HAZOP EĞİTİMİ

Derneğimiz üyelerine 26-27 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinde ARME AKADEMİ'den Sn.Serkan Küçük ve Sn. Nevzat Tunay tarafından uygulamalı HAZOP EĞİTİMİ verilmiştir.