GÜNCEL FAALİYETLER


 

Türkiye ve EMEA Bölgesi'nin en büyük Uluslararası Kimya Sanayi Fuarı TURKCHEM’de 8 Kasım 2018 Perşembe günü, Bloombergh TV Ekonomi programı yapımcısı ve sunucusu Hande Berktan moderatörlüğünde yapılan "Kimya Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Fırsatlar" konulu panelde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Haluk Erceber’de konuşmacı olarak yer almıştır.


 
 

 

Başkanımız Haluk Erceber NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından düzenlenen NART Risk Management Forumuna 10 Eylül 2018 tarihinde, konuşmacı olarak katılmıştır. 

TKSD Başkanı Haluk ErceberNART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından 10 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen NART Risk Management Forum’da“Dünya ve Türkiye 2050 Vizyon ve Stratejileri” konulu beğeni toplayan bir sunum gerçekleştirdi. “İlaç ve Kimya Sektörü Risklerinin Yönetimi” konusunun tartışıldığı NART Risk Management Forum toplantısına,Kimya sektörünün temsilen Derneğimizin yanı sıra , Türkiye Kimya , Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası ( KİPLAS) ,İlaç endüstrisini temsilcileri ileT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Alman -Türk Sanayi ve Ticaret Odası (AHK), Türk-Fransız Ticaret Derneği, Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TUSİAD), İstanbul Sanayi Odası (ISO), Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (TSB), Türkiye Bankalar Birliği, Risk Yönetim Şirketleri ve Sigorta Sektörü’nün Temsilcileri, bu sektörlere hizmet veren tüm kuruluşlar katılım sağladı.ÜNİVERSİTE KİMYA SANAYİ İŞBİRLİĞİ
 

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin mezuniyet projelerini sundukları yarışmada ikincilik ödülü alan gruba TKSD tarafından 3.000 TL tutarında ödül verildi. Ödül törenine katılan TKSD Başkanı Haluk Erceber, öğrencilere, dünyada ve Türkiye’de kimya sanayi ve gelişim süreci hakkında bir sunum da gerçekleştirdi.

 

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünün düzenlediği ’12. Kimya Mühendisliği Proses Tasarımı ‘ yarışmasında dereceye giren öğrencilere dağıtılmak üzere TKSD tarafından 4.000 TL tutarında ödül verildi. Ödül törenine Derneğimizi temsilen TKSD Başkanı Haluk Erceber ve Prof Dr.Serdar Çelebi katıldı.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü evsahipliğinde, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü, Bakanlık’da düzenlenen Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi'ne Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nden Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, Onursal Başkan Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Hakkı Metecan ile Mevlüt Çetinkaya ve Oğuz Tükek katıldı.
 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü evsahipliğinde, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü, Bakanlık’da düzenlenen Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi'ne Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nden Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Erceber, Onursal Başkan Timur Erk ve Yönetim Kurulu Üyesi İ. Hakkı Metecan ile Mevlüt Çetinkaya ve Oğuz Tükek katıldı.
Kimya sanayiinden çeşitli derneklerin temsilcilerinin katıldığı toplantı, Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında son 3 ayda Türk ekonomisine hayat veren makine, çelik, bilişim ve yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv, inşaat, ilaç ve gıda sanayii için düzenlenen zirvelerin ardından gerçekleştirilen 9. zirve oldu.
Sanayicileri Türkiye'nin kahramanları olarak nitelendiren Özlü, "Üreten, katma değer oluşturan, vergi ödeyen, istihdam sağlayan herkes bizim başımızın tacıdır. Bakanlık olarak, bizim vazifemiz, işte bu kahramanların elinden tutmak ve onların önündeki tüm engelleri kaldırmaktır." diye konuştu. Özlü, artık Türkiye sanayisi ve ekonomisi için milli atılım vakti olduğuna dikkati çekerek, "2018 yılı sadece hükümet ve idare sistemimiz için değil, Türk ekonomisi ve sanayisi için de milli atılım yılı olacaktır. Ekonomide, üretimde, sanayide, bilimde, teknolojide milli atılım." ifadesini kullandı. Toplumun tüm kesimlerini milli atılım hamlesine destek olmaya çağıran Özlü, sanayide milli atılım hamlesi kapsamında bilim ve teknolojide sıçrama yaparak, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru gidileceğini kaydeti. Özlü, istikrarlı ve güçlü bir ekonomik büyümenin anahtarının, sanayiden geçtiğine işaret ederek, Türk ekonomisinin sanayinin öncülüğünde büyüdüğünü dile getirdi.
Hükümetin ve bakanlığın cari açığı azaltmak için teknoloji odaklı üretimi teşvik etmeye devam edeceğini aktaran Özlü, cari açığın panzehirinin yüksek teknoloji olduğunu vurguladı.
Özlü, imalat sektörünü güçlendirmek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak için 5 odak sektör belirlediklerini hatırlatarak, "Bu sektörler kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtlarıdır. Bu sektörler Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sanayi alanlarıdır. Türkiye bu alanlarda mesafe almak durumundadır. Bu nedenle biz tüm bu sektörlere stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kimya sanayinin diğer sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılayan ara malı üreticisi olduğunu anlatan Özlü, Türkiye kimya sektörünün, geçen yıl 38,4 milyar dolar ithalat, 14,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti. Özlü, kimya sanayinin, diğer sektörlere en fazla girdi veren sektörler sıralamasında, beşinci sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu durum sektörün önemli bir ham madde tedarikçisi olduğunu göstermekte olup, kimya sanayisine olan talebin artmasına neden olmaktadır. Kimya sektörü yıllardır bu talebi karşılayamadığı için, imalat sanayi alt sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki cari açık sorununun en büyük nedenlerinden biri, kimyasal üretimin yetersizliği nedeniyle sektörlerin ithalata yönelmesidir. Bu sorunu çözmek ve petrokimya sektöründeki ihtiyacı karşılamak için ülkemizin yeni petrokimya tesislerine ihtiyacı vardır. Bu amaçla Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde entegre bir petrokimya tesisi kurulması için çalışmalarımız devam etmektedir."


TKSD KKDİK Çalıştayı-16 Şubat 2018
 

23 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi ve İzni ve Kısıtlaması Hakkındaki Yönetmeliğin (KKDIK); Kimya Sanayine getirdiği yükümlülükler, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu "KKDİK ÇALIŞTAYI” 16 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi.


On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu İkinci Toplantısı

08.01.2018 tarihinde Ankara'da düzenlenen On Birinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu İkinci Toplantısı

11. Kalkınma Planı Özel İhtisas Grubu Toplantıları


Kalkınma Bakanlığı tarafından 2019-2023 dönemini kapsayacak olan 11. Kalkınma Planı hazırlıkları 2017/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile resmi olarak başlamıştır. 11. Kalkınma Planı, önümüzdeki dönemde kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyacak temel politika dokümanı niteliğini taşımaktadır. Planın ilgili tüm kesimleri kapsayacak şekilde hazırlanması amacıyla; kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirecek 43 adet özel ihtisas komisyonu ve 32 adet çalışma grubu kurulmuş olup, komisyonlarından bir tanesi de Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur Erk'in Çalışma Grubu başkanlığını ve Sn. Mustafa Bağan' nın raportörlüğünü üstlendiği Kimya Özel İhtisas Grubudur.


Kimya alt sektörleri ve Kimya Sanayiinin önde gelen kuruluşları ile Kimya sektörüne öğrenci yetiştiren üniversite temsilcilerinin bir araya geldiği toplantının 1. si 18 Aralık 2017 , 2. si ise 8 Ocak 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
Toplantılara katılım sağlayan; Petrokimya, Boya ve Hammaddeleri ,Plastik, Kompozit, Bor Kimyasalları , Kozmetik Ve Deterjan, Makine kimya, Kauçuk, Tarım İlaçları, İlaç Hammaddesi ve yardımcı maddelerinin üretimi Patlayıcılar sektörleri ile, İKMİB ,Petkim ve DOW Turkey gibi önde gelen firmaların temsilcileri sektörün sorunları ve çözüm önerilerini içeren sunum ve raporlarla plan hazırlıklarına katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra bu sektörlere öğrenci yetiştiren üniversite temsilcilerinin de görüşleri alınarak bu çalışmalara ışık tutacak olan "vizyon" hazırlığına ilişkin görüşler alınmıştır.


27. ULUSLARARASI İSTANBUL PLASTİK ENDÜSTRİSİ FUARI

23 PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri, Arastırma, Gelistirme ve Eğitim Vakfı) ve TÜYAP is birliğinde düzenlenen PlastEurasia - 27. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı açılış törenine TKSD Yönetim Kurulu Başkanı katılım sağlamıştır (6 Aralık 2017)


PUTECH EURASIA 2017 5.ULUSLARARASI POLİÜRETAN SANAYİ FUARI

23 FARKLI ÜLKEDEN 99 YABANCI,53 YERLİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 152 FİRMA VE FİRMA TEMSİLCİLİĞİNİN KATILDIĞI FUARDA BAŞKANIMIZ TİMUR ERK AÇILIŞ KONUŞMALARINI YAPMIŞTIR. 9-11 KASIM 2017


EURASIAN COMPOSİTES SHOW 2017 3.ULUSLARARASI KOMPOZİT SANAYİ FUARI

17 FARKLI ÜLKEDEN 54 YABANCI 38 YERLİ OLMAK ÜZERE 92 FİRMA VE FİRMA TEMSİLCİLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN FUARDA BAŞKANIMIZ TİMUR ERK AÇILIŞ KONUŞMALARINI YAPMIŞTIR. 9-11 KASIM 2017


2 Mayıs 2017 tarihinde İTÜ’de, “Kimya Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” başlığı ile bir panel gerçekleştirildi.

Derneğimiz başkanlığında, 2 Mayıs 2017 tarihinde İTÜ’de, “Kimya Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” başlığı bir panel gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz için çok önemli olan bu panelde; Staj, Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım kültürünü pekiştirecek seçimli derslerin programlarda yer alması, Uzlaşma kültürü, rasyonel düşünce, girişimcilik ve inisiyatif sahibi olma konularıyla ilgili seçimli derslerin programlarda yer alması gibi konuların, sektörün önde gelen firma yöneticileri ve ülkemizin seçkin üniversitelerinin eğitimcileri tarafından tartışıldığı panelin çıktılarına ulaşmak için lütfen tıklayınız...


02 KASIM 2016 Tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi "Endüstiyel İlişkiler" dersi

Türkiye Kimya sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Timur Erk Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilerine "Endüstiyel İlişkiler" dersinde konuşmacı olarak davet edilmiştir.


İYTE 12. KİMYA MÜHENDİSLERİ KONGRESİ

İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü tarafından organize edilen 12.Kimya Mühendisliği Kongresine Başkanımız Sayın Timur Erk Kongrenin Onursal Başkanı olarak katılmış ve bir açılış konuşması yapmıştır.

Kongreye ait Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız...


TURKISH CHEMICAL INDUSTRY, 2015-2016

Derneğimiz Çevre Danışmanı Dr. Caner Zanbak’ın, Haziran 20-26,2016 tarihlerinde Mumbai, Hindistan’da yapılan “Regional Chemical Security Leadership Summit”te yapmış olduğu “Türkiye’deki Üçlü Sorumluluk Uygulamaları” sunumu sonrasında, Indian Chemical Council tarafından yayınlanmak üzere istenen ve TKSD Başkanı Sn. Timur Erk ve C. Zanbak tarafından hazırlanan “TURKISH CHEMICAL INDUSTRY, 2015-2016“ başlıklı makale Indian Chemical Council yayın organı olan “Chemical News” dergisinin Ağustos 2016 sayısında yayınlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu dergi ile ilgili bilgi http://www.indianchemicalcouncil.com/latest-edition.htm linkindedir.

Yazıyı bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız...TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 9 Şubat 2016 tarihinde Dernek merkezinde yapıldı. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu seçiminde aşağıdaki üyeler oybirliği ile Yönetim Kuruluna seçildiler:

Asil Üyeler

TİMUR ERK

ÖZALP ERKEY

MUSTAFA YILMAZ (AKSA)

ÜNSALHEKİMAN (PHARMAVISION)

ŞAHİT KANUNİ (DETEKS)

SADETTİN KORKUT / HAYATİ ÖZTÜRK (PETKİM)

SELÇUK DENİZLİGİL (BASF)

HASAN ALEMDAR (HENKEL)

NECATİ HAKOĞLU (POLİSAN)

HİDAYET ÖZDEMİR (SODA)

ONUR KİPRİ (AKKİM)

HALUK ERCEBER (ORGANİK KİMYA)

ÖMER BAKIR (LANXESS)

Yedek Üyeler

SELÇUK PAKSOY (KİMAR)

İHSAN NECİPOĞLU (DOW)

TAŞKIN ÖZTÜRK (DEREN)

ERSİN KENAN KAYALAR (KAYALAR KİMYA)

ORAN EDWARD ROBSON (ÇUKUROVA KİMYA)

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

ALİ BABÜR ATİLLA (EGE KİMYA)

YALÇIN EGEMEN (OYNURDEN)

NURAL URHAN (SANDOZ)

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

MEHMET EMRE ŞENER (SETAŞ)

AYKUT BÖRÜ (PULCRA)

FEVZİ SARUHAN (SARUHAN)